Български  English  

В рамките на "БАТА АГРО 2011" се проведе кръгла маса на тема "Състояние на земеделския машинен парк в България и перспективи за обновяване"