Български  English  

Българска асоциация на търговците на агротехника /БАТА АГРО/ организира дискусия


В рамките на Второто издание на Международното специализирано изложение БАТА АГРО 2011 управителният съвет на Българска асоциация на търговците на агротехника /БАТА АГРО/ организира дискусия на тема:„Състояние на земеделския машинен парк в България и перспективи за обновяване”Мероприятието ще се състои на 10.05.2011г от 16:00 ч. в сградата на Регионален исторически музей Стара ЗагораУчастници в дискусията:Христофор Бунарджиев  – Председател на Българска асоциация на търговците на агротехника /БАТА АГРО/Д-р Бернд Шерер – Изпълнителен директор, сектор „Земеделска техника” /VDMA/Александър Хаус  - Член на Комитет за Централна и югоизточна Европа в сектора Земеделска техника /VDMA/Радослав Христов – Председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/Христо Цветанов – Председател на Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/Александър Йоцев – Председател на постоянна работна група по ос 1 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/Георги Алексиев – Изпълнителен директор на Контролно техническа инспекция към МЗХПреслав Панев  - Ръководител на работна група към Българска асоциация на консултантите по Европейски програми /БАКЕП/Презентации: Берд Шерер /VDMA/ - приветствие към домакините и гостите. Представяне на VDMA, сектор Земеделска техника.Христофор Бунарджиев /БАТА/– „Състояние на земеделския парк в България”Александър Хаус /VDMA/ - Структура, мисия и функции на Комитета за Централна и югоизточна Европа към VDMA. Добри практики при усвояване на Европейските фондове.