Български  English  

Христофор Бунарджиев представи БАТА АГРО в национална конференция, посветена на предизвикателствата в земеделието


В проведената на 29 септември 2015 национална конференция Предизвикателства за развитие на сектор земеделие, организирана от ICT Media и в. Капитал с подкрепата на Асоциация на земеделските производители в България, Национална асоциация на зърнопроизводителите и Национална лозаро-винарска камара взе участие г-н Хр. Бунарджиев като лектор във втория дискусионен панел: Решения и иновации за развитие на сектора и повишаване конкурентоспособността.

Тематичните акценти в него бяха:

1.Финансиране на проекти за технологична модернизация на сектора;

2. Технологични решения за селското стопанство (подходящите GPS устройства, софтуер за управлението, трансфер на данни и използване на информацията от GIS платформите, мобилни решения и др.);

3.Управление и оптимизиране на бизнеса чрез подходящите системи;

4. Системи за ефективно управление на производството.