Български  English  

Прием по мярка 121


Само ден преди старта на най-мащабното и престижно специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 ЕСЕН, приемът по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 ще бъде отворен.

Заявленията ще се приемат от 7.09.2015 до 12.09.2015г.

В целия период на прием експерти от МЗХ ще бъдат на щанд в закритите изложбени площи на БАТА АГРО 2015 Есен и ще съдействат с информация и разяснения на заинтересованите земеделски производители. 

темата ще бъде обсъдена и на предвидения семинар, организиран съвместно с МЗХ, който ще се проведе на 8.09.2015 г. от 14:00 до 16:00 часа в пресцентъра на изложението.