Български  English  

Информационен семинар по ПРСР 2014-2020 на БАТА АГРО 2015 ЕСЕН


 

На 8.09.2015 г. от 14:00 ч. в пресцентъра на изложението БАТА АГРО 2015 Есен ще се проведе информационен семинар на тема:

"Предстоящите мерки по ПРСР 2014-2020 и промени в условията за финансиране"

В семинара ще участват експерти от Министерство на земеделието и храните, които ще отговарят на поставените от вас въпроси и ще разясняват казуси, възникнали в процеса на изпълнение на Програмата. Ще предоставят информация, относно подготвената нотификация, за промяна в условията на финансиране, по ПРСР и разпределение на ресурсите, с цел достигане до повече бенефициенти. Всички заинтересовани бенефициенти както и фирми, предлагащи продукти и услуги по ПРСР, могат да поставят своите въпроси предварително на e-mail: office@bata-agro.com

Експерти от МЗХ ще са на разположение във всички дни от изложението на щанд в закритите изложбени площи на БАТА АГРО.

Очакваме ви на 8 септември 2015г. в 14:00 часа в Пресцентъра на Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 Есен.