Български  English  

Семинар по време на БАТА АГРО 2015 Пролет


Семинар на тема:"Възможности за финансиране на инвестиции по ПРСР 2014-2020 и новости при директните плащания", ще се проведе в деня на откриването на БАТА АГРО 2015 - 4.03.2015 г. от 14:30 до 16:30 часа, летище Стара Загора

В семинара ще участват експерти от Българска асоциация на консултантите по европейски програми /БАКЕП/ и експерти от МЗХ и ДФЗ.

Семинарът ще протече под формата на диалог между експертите, като ще бъдат зададени всички въпроси, актуални към момента на стартиране на ПРСР 2014-2020. 

Всички заинтересовани бенефициенти както и фирми, предлагащи продукти и услуги по ПРСР могат да поставят своите въпроси предварително на e-mail: office@bata-agro.com