Български  English  

Кръгла маса, посветена на техниката в българското земеделие


 Организатори на форума са Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/, а поканените лектори са председателят на БАТА АГРО г-н Веселин Генев и Изпълнителният директор на КТИ г-н Иван Гайдаров. На кръглата маса БАТА АГРО ще представи последните анализи за състоянието на земеделската техника в България, темпа на обновяване и необходимите мощности, които трябва да се осигуряват годишно за развиване на ефективно и модерно земеделие в страната. Според експертите от БАТА АГРО, развитие на земеделието в България и извеждането му на конкуретно ниво, спрямо страните от Европа, е възможно само и еднствено чрез модернизация на земеделските стопанства и инвестиране в нова и модерна техника.