Български  English  

Подготовката на БАТА АГРО 2012


- Г-н Бунарджиев, предстои трето издание на международното специализирано изложение БАТА АГРО, какво научихте от досегашния си опит в организацията на най-мащабното изложение за земеделска техника в България ?- Хр. Бунарджиев: По замисъл това изложение трябваше да разчупи стереотипите на традиционните форуми и да създаде благоприятен климат на сътрудничество сред търговците на техника и техните клиенти – земеделските производители.  Безспорен факт е, че още с първото си издание през 2010г. БАТА АГРО спечели доверието на фермерите, както  и на лоялните търговци в агросектора.  Сега с третото си издание ние сме поставени пред още по-голямо предизвикателство – да запазим авторитета на изложението, не само като най-мащабното в страната, но и като форум, защитаващ принципите на лоялна конкуренция и търговия.- С какво БАТА АГРО допринесе за развитие на агросектора в България?- Хр. Бунарджиев: БАТА е асоциация на фирми, обединени от идеята за модернизация на агро-сектора и извеждането му на челни позиции в българската икономика.  Българската асоциация на търговците на агротехника направи задълбочен анализ на състоянието на машинния парк в България и резултатите са доста обезпокояващи. Напредък в модернизирането на земеделския парк бе отбелязан, благодарение на САПАРД и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, но процентът на обновената техника е все още нисък, а бюджетът, предназначен за модернизация – изчерпан. Енергоосигуреността на тракторите и комбайните в България е средно 138,9 киловата на 100 хектара, при средно за Европа – 240 киловата на 100 хектара. Обработваемата площ на един трактор за Европа е средно 19,7 хектара, а за България – средно 62,7 хектара. 85% от техниката е над 10 години, а темпа на обновяване е 2,6%. Тези цифри показват, че България е на нивото 1969г. В тази ситуация оторизираните от производителя търговци на агротехника в България могат да съдействат на земеделските производители в закупуването на модерна техника и да гарантират  сервиз и поддръжка в дългосрочен план. БАТА АГРО е единственото по рода си изложение в България, където фермерите могат да видят най-модерната техника, с гаранция за качество и поддръжка, да я тестват и да я наблюдават в работен режим на полето. Това именно е целта на нашето изложение – да бъде в услуга на фермерите, които имат възможността да направят своя избор при най-добри условия, предложени от професионалисти. - Г-н Бунарджиев, как върви подготовката на БАТА АГРО 2012 и какво да очакват посетителите тази година?- Хр. Бунарджиев: БАТА АГРО 2012 ще бъде още по-голямо и още по-добро. Очакваме повече изложители на техника, както и активно участие на фирмите за семена, препарати, торове и услуги в земеделието. Предвиждаме богата съпътстваща програма - развлекателна и делова, концепцията на която е да бъде в полза на земеделските производители, в подпомагане на техния бизнес. Така, че не пропускайте третото поредно издание на Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2012 от 8 до 12 май на летището в Стара Загора.