Български  English  

На 27 януари 2010 г. се проведе първото за годината заседание на БАТА


В Международния изложбен център в София, където е седалището на Асоциацията, в присъствието на почти всички членове на БАТА бяха обсъдени въпроси от изключителна важност за развитието на агро-сектора в нашата страна. Очертани бяха основните проблеми в бизнеса със селскостопанска техника и набелязани стъпките за тяхното преодоляване. Наред с принципните въпроси, на заседанието бяха обсъдени детайлите около предстоящото изложение БАТА – Агро, което ще се проведе от 11 до 15 май 2010г. на летището в Стара Загора. Членовете на БАТА – най-големите фирми, търгуващи с агротехника в България, при пълен консенсус  утвърдиха процедура по разпределение на изложбените площи и в оперативен порядък извършиха разпределението, чрез жребий.   Делегатите на заседанието се запознаха с доклада на председателя на Управителния съвет Христофор Бунарджиев за постигнатото в първите месеци след избирането му на този пост, най-важното от които е стартиране на интернет страницата на Асоциацията – изключително необходим елемент за популяризиране дейността на БАТА, както сред сродните организации и бизнес партньори, така и сред широката общественост.