Български  English  

Управителен съвет на Българска асоциация на търговците на агротехника - БАТА АГРО

Мандат 2015-2017

Председател на

Управителния съвет на БАТА АГРО

Тодор Николов

Членове на Управителния съвет на

БАТА АГРО

Веселин Генев

Георги Прохаски

Марио Лазаров

Недялко Статев

 

  Мандат 2013-2015  

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО

Веселин Генев 
Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО

Тодор Николов 

Георги Богоев 

Стефан Христов 

Станислав Стоянов 

 
 

 

 
  Мандат 2011 - 2013  
Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО Христофор Бунарджиев 
Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО

Елисавета Маркова 

Илияна Михайлова 

Максим Шварц 

Веселин Генев