Български  English  

Управителен съвет на Българска асоциация на търговците на агротехника - БАТА АГРО
Текущ мандат

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Даниел Минев          

 

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Веселин Генев
Христофор Бунарджиев
Пламен Богоев
Елисавета Маркова

 

Мандат 2015 - 2017  

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Тодор Николов

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Веселин Генев
Георги Прохаски
Марио Лазаров
Недялко Статев


Мандат 2013 - 2015

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Веселин Генев          

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Тодор Николов
Георги Богоев
Стефан Христов
Станислав Стоянов

           

Мандат 2012 - 2013

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:        

Христофор Бунарджиев       

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:    

Елисавета Маркова
Илияна Михайлова
Максим Шварц
Веселин Генев


Мандат 2010 - 2011

Председател на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Христофор Бунарджиев       

Членове на Управителния съвет на БАТА АГРО:

Тодор Николов
Красимир Минев
Иван Попов
Георги Богоев