Български  English  

История на Българската асоциация на търговците на агротехника - БАТА АГРО
Учредена през 2005 г. от фирмите Ванто Трейд Ауто АД, Оптиком ООД, Златекс ООД, Рапид КБ, днес БАТА Агро е утвърдена и авторитетна органиация, която предприема редица важни за бранша инициативи. Първата от тях е организирането на собствено специализирано селскостопанско изложение Бата АГРО, което се провежда два пъти в годината на летище Стара Загора.

Първоначалната идея на организаторите е да направят по-лесна срещата с техните потенциални клиенти, като създадат платформа, на която всяка фирма да представи своите продукти. Така стартира БАТА АГРО през 2010 г. и още с първото си издание печели доверието и на фирмите - изложители и на посетителите - земеделските производители. 

След четири години успешно провеждане на изложението, проектът БАТА АГРО се развива. От 2015 г. ще се провеждат две издания годишно - през пролетта и през есента.

Селскостопанската година е разделена на сезони - пролетта се сеят пролетниците, лятото е жътвата, есента се сеят есенниците, а през зимата се подготвя машинният парк за предстоящия сезон. През есента потенциални клиенти планират своите инвестиции. През пролетния сезон - период, търговските компании пък ще имат възможност да помогнат на клиентите си да вземат своите правилни решения за предстоящата кампания на полето.

БАТА АГРО - най-мащабният проект на Българска асоциация ан търговците на агротехника търпи развитие и ежегодно отбелязва ръст в броя на изложителите, както от България, така и от чужбина. През 2010 г - първото издание на Изложението, фирмите -участнички са 89, а през 2014 вече са над 200. 

Около 20 000 души ежегодно посещават изложението БАТА АГРО на летище Стара Загора.