Български  English  

Клуб на работодателя - Стара Загора


Клуб на Работодателя  -  Стара Загора е сдружение с нестопанска цел, което обединява собственици и мениджъри на дружества, определящи до голяма степен облика на икономиката в региона. Уникалната за града  и страната структура е учредена през 2003 година.

Основната цел на Клуба е чрез използване на високия професионализъм  и мениджърски опит на членовете си, да съдейства за подобряване на жизнената среда и да подпомага икономическото развитие на Стара Загора.

Клубът на Работодателя инициира, подкрепя и участва в бизнес форуми и други важни за региона инициативи, формулира конкретни предложения за законодателни промени  подобряващи бизнес средата, активно участва в обществени дискусии свързани с проблемите на града, региона и страната.

Членовете на Клуб на Работодателя -  Стара Загора спазват Етичен Кодекс, който определя правилата им  на поведение, има за цел повишаване на общественото доверие към работодателите, както и издигане на престижа на Клуба.

Ръководството на организацията се състои от Председател и Управителен съвет и се избира на ротационен принцип.