Български  English  

Българска асоциация на фермерите


Българска Асоциация на Фермерите е първата аграрна неправителствена организация, чиято основна цел е подкрепа на дейността на българските фермери и защита на техните интереси.