Български  English  


   

 

 

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА 

Българската асоциация на търговците на агротехника - БАТА АГРО е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на земеделска техника за внос и дистрибуция на самоходна и прикачена агротехника на територията на Република България. БАТА АГРО е създадена през 2005 г. и днес обединява най-големите фирми в бранша.