Български  English  


   


Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО), в която членуват 16 фирми, осъществяващи 85 % от вноса на самоходна и прикачена земеделска техника у нас, организира най-мащабното международно техническо изложение БАТА АГРО.

МЕЖДУНАРОДНО СЕЛСКОСТОПАНСКО
ИЗЛОЖЕНИЕ

ПРОЛЕТ 8-12 МАРТ 2016
МЕЖДУНАРОДНО СЕЛСКОСТОПАНСКО
ИЗЛОЖЕНИЕ

ЕСЕН 30 АВГУСТ - 3 СЕПТЕМВРИ 2016

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА 

Българската асоциация на търговците на агротехника - БАТА АГРО е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на земеделска техника за внос и дистрибуция на самоходна и прикачена агротехника на територията на Република България. БАТА АГРО е създадена през 2005 г. и днес обединява най-големите фирми в бранша.